Để kết nối với Shopee, nhà bán hàng có thể theo dõi video dưới đây:

hoặc thực hiện theo các bước sau:

  • Bước 1: Đăng nhập tài khoản PowerSell và chọn phần Tên tài khoản sau đó chọn kết nối thêm gian hàng 

  • Bước 2: Chọn sàn giao dịch là Shopee Vietnam 

"Ket

  • Bước 3: Đăng nhập trang người bán của Shopee

"Ket

  • Bước 4: Chọn “YES” để cho phép PowerSell – Datamart đồng bộ dữ liệu trên gian hàng Shopee của bạn.

"Ket

  • Bước 5: Nhập tên gian hàng và nhấn “Kết nối gian hàng”

"Ket

Khi kết nối gian hàng Shopee thành công, nhà bán hàng sẽ nhận được thông báo như hình dưới đây. Chỉ cần nhấp OK để tiếp tục sử dụng PowerSell.

"Ket

Lưu ý: PowerSell cần 2-4 tiếng để cập nhật đầy đủ dữ liệu gian hàng Shopee của nhà bán hàng.

Tham khảo thêm video hướng dẫn kết nối gian hàng khác tại đây 

Nhà bán hàng có thể tìm hiểu thêm các thông tin hướng dẫn khác tại mục Hướng dẫn sử dụng. Mọi yêu cầu hỗ trợ vui lòng liên hệ hotline 028 777 16 888.