Để đồng bộ tồn kho đa sàn thương mại điện tử, nhà bán hàng cần liên kết các sản phẩm vào PowerSKU (sản phẩm gốc) và tiến hành quản lý tồn kho định kỳ cùng PowerSell.

1. Liên kết sản phẩm vào PowerSKU

Để liên kết vào sản phẩm gốc PowerSKU, nhà bán hàng đăng nhập PowerSell, vào mục Power SKU và thực hiện liên kết theo video bên dưới:

hoặc theo hướng dẫn sau:

1.1 Cách 1: Liên kết thủ công từng SKU

 • Bước 1: Nhấp Thêm PowerSKU mới 
 • Bước 2: Nhập tên sản phẩm gốc hoặc lựa chọn sản phẩm đã có sẵn, mã PowerSKU và thương hiệu (nếu có). Sau đó nhấp Tạo PowerSKU.
  Ví dụ:
  – Tên sản phẩm: Iphone X 64G (bắt buộc)
  – Mã PowerSKU: IX64 (nên có, để dễ dàng tìm kiếm)
  – Thương hiệu: Iphone (không bắt buộc)
 • Bước 3: Thêm sản phẩm liên kết bằng cách nhập tên sản phẩm vào thanh tìm kiếm. PowerSell sẽ gợi ý các SKU có tên tương tự để nhà bán hàng lựa chọn.
 • Bước 4: Nhấp Thêm sản phẩm để hoàn thành việc liên kết.

1.2 Cách 2: Liên kết hàng loạt bằng file Excel

 • Bước 1: Chọn Tạo Power SKU hàng loạt 
 • Bước 2: Tải file mẫu tạo Power SKU
 • Bước 3: Chỉnh sửa file mẫu vừa tải xuống. Với những SKU giống nhau đặt cùng tên trong cột power_sku
 • Bước 4: Lưu lại và tải lên PowerSell. Nhấp Choose a file để tải lên.
  Lưu ý: Hệ thống chỉ nhận đúng định dạng file Excel mà nhà bán hàng tải về ở bước 2
 • Bước 5: Khi tải lên hoàn tất, nhà bán hàng đã tạo Power SKU thành công. PowerSell sẽ lấy tên của Power SKU ngẫu nhiên theo tên sản phẩm đã liên kết.

Với Power SKU nhà bán hàng có thể liên kết không giới hạn số lượng SKU trên các gian hàng.

2. Quản lý tồn kho định kỳ cùng PowerSell

Sau khi tạo Power SKU thành công, nhà bán hàng đã có thể đồng bộ tồn kho cùng PowerSell.

2.1 Màn hình tổng quan đồng bộ tồn kho

Màn hình tổng quan cho phép nhà bán hàng theo dõi các trạng thái của PowerSKU và nhanh chóng đưa ra hướng giải quyết với sản phẩm.

Dong bo kho hang

Thông tin quan trọng trên màn hình đồng bộ tồn kho

 1. Các chỉ số tổng quan thông báo tình trạng tồn kho
 2. Số lượng sản phẩm được liên kết. Đây là số lượng SKU đã được liên kết vào PowerSKU. Nhà bán hàng hoàn toàn có thể thêm SKU vào PowerSKU theo hướng dẫn ở mục 1
 3. Thời gian dự kiến hết hàng. Nhà bán hàng có thể dựa trên thời gian này để chuẩn bị kế hoạch nhập hàng, tránh việc hết hàng ảnh hưởng đến kinh doanh
 4. Chế độ bật tắt đồng bộ, giúp nhà bán hàng dễ dàng bật tắt liên kết giữa các SKU trong Power SKU. Khi chọn tắt đồng bộ, tất cả thay đổi trên 1 SKU sẽ không ảnh hưởng đến các SKU trong liên kết

2.2 Đồng bộ tồn kho sản phẩm

Để thay đổi chi tiết về tồn kho cho sản phẩm, nhà bán hàng có thể chỉnh sửa chi tiết từng Power SKU bằng cách nhấp chuột vào tên Power SKU đó.

Chi tiết Power SKU sẽ bao gồm:

a. Cột bên trái (cố định) hiển thị thông tin về Power SKU

Nhà bán hàng có thể thay đổi tất cả thông tin của Power SKU và đồng bộ tất cả thông tin vừa chỉnh sửa vào từng SKU đã liên kết.

Các thông tin nhà bán hàng có thể thay đổi đó là:

 • Giá: Giá niêm yết và giá bán
 • Tồn kho: Số lượng tồn kho, số lượng dự phòng, vị trí kho hàng và lựa chọn bật tắt đồng bộ
  – Khi bật đồng bộ tồn kho thì tất cả số lượng tồn kho của SKU liên kết sẽ bằng với số lượng tồn kho của Power SKU. Khi 1 đơn hàng phát sinh, Power SKU sẽ giảm 1 đơn vị và cập nhật hết vào từng SKU liên kết.
  – Khi tắt đồng bộ tồn kho, nhà bán hàng có thể chỉnh sửa tồn kho của từng SKU liên kết trong mục Sản phẩm liên kết. Lúc này, 1 đơn hàng phát sinh sẽ chỉ ảnh hưởng đến SKU đó mà không liên quan đến SKU liên kết.

b. Cột bên phải hiển thị thông tin tổng quan và chi tiết về SKU liên kết

Bao gồm:

 • Tổng quan:
  – Biểu đồ tổng hợp doanh thu, đơn hàng, lợi nhuận, giá niêm yết,… của Power SKU đó trên tất cả SKU liên kết
  – Các phân tích nâng cao về Power SKU và gợi ý hành động giải quyết vấn đề phát sinh (nếu có)
 • Sản phẩm liên kết: tất cả SKU đã được liên kết vào Power SKU này. Nhà bán hàng có thể thêm hoặc bớt SKU tại đây.
 • Nội dung sản phẩm: Đồng bộ nội dung lên tất cả SKU đã liên kết. Khi thay đổi nội dung một SKU trong Power SKU sẽ cập nhật được thay đổi đó lên các SKU liên kết.
 • Lịch sử: Cập nhật lại tất cả thay đổi (nếu có) của nhà bán hàng, giúp nhà bán hàng theo dõi hoạt động tồn kho dễ dàng hơn.

Hy vọng Power SKU sẽ giúp nhà bán hàng quản lý tồn kho tốt hơn, tránh trường hợp tồn kho ảo hay hết hàng đột ngột ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của nhá bán hàng.

Ngoài ra, nhà bán hàng có thể tìm hiểu thêm các thông tin hướng dẫn khác tại mục Hướng dẫn sử dụng. Mọi yêu cầu hỗ trợ vui lòng liên hệ support@powersell.vn.