Quy trình xử lý hàng hóa thường khiến nhà bán hàng đau đầu không biết làm sao để thực hiện một cách hiệu quả và tiết kiệm thời gian nhất có thể. Hơn nữa việc kiểm soát các giai đoạn mà đơn hàng trải qua cũng quan trọng không kém nó cho phép nhà bán hàng đưa ra những xử lý nhanh chóng và kịp thời.

Powersell, Theo dõi, xử lý đơn hàng, tồn kho, Lazada, Shopee, Sendo, kinh doanh đa sàn, Quản lý đa sàn, Phầm mềm quản lý, Kinh doanh đa kênh, E-commerce

Màn hình theo dõi và xử lý đơn hàng của Powersell

Thông tin quan trọng trên màn hình đơn hàng:

  1. Các chỉ số thiết yếu trong quản lý đơn hàng
  2. Bộ lọc tình trạng đơn hàng
  3. Xuất file excel

Các chỉ số thiết yếu trong quản lý đơn hàng

  • Đơn hàng mới 30 ngày qua: từ đây nhà bán hàng có thể biết được trong 30 ngày qua có bao nhiêu người đặt hàng tất cả các sản phẩm của mình
  • Đơn hàng giao 30 ngày qua: trong tất cả các đơn hàng được đặt thì ta có bao nhiêu đơn hàng được giao
  • Đơn hàng chờ đóng gói: tổng số đơn hàng đã được đặt và đang chờ xử lý trong 30 ngày gần nhất
  • Đơn hàng sắp trễ: số lượng này khá quan trọng, hãy click vào và lọc ra để xử lý ngay nếu không muốn bị hủy đơn bởi Lazada/Shopee

Bộ lọc trạng thái đơn hàng:

Nhà bán hàng có thể nhanh chóng lọc ra các đơn hàng có chung trạng thái từ đó xử lý hàng loạt trên những đơn hàng này cũng như có thể nắm bắt được số liệu đơn hàng cụ thể và mức độ quan trọng của hành động xử lý này.

Xuất file excel

Xuất danh sách đơn hàng này ra để lưu trữu hoặc giao lại cho một bộ phận khác xử lý một cách dễ dàng và hiệu quả

Nhà bán hàng có thể tìm hiểu thêm các thông tin hướng dẫn khác tại mục Hướng dẫn sử dụng. Mọi yêu cầu hỗ trợ vui lòng liên hệ hotline 028 777 16 888.