Như các bạn biết, PowerSell vừa ra mắt phiên bản mới version. Chúng tôi sẽ liên tục nâng cấp/ cập nhật các tính năng mới hàng tuần để phù hợp với thay đổi chóng mặt từ các sàn và nhu cầu của các bạn. Sau đây là một số cập nhập lớn từ PowerSell tuần qua

Đấu giá

  • Hệ thống đã được tối ưu lại cho ngay khi Lazada thay đổi cấu trúc multisource. Hiện giờ PowerSell tập trung để dành vị trí thứ #2 trong multisource do đây là vị trí có nhiều lượt traffic nhất. Vị trí thứ #1 bị Lazada thay đổi liên tục để ưu tiên hơn cho các sản phẩm mới, gian hành
  • Hoàn thiện theo dõi đối thủ ngoài Multisource và ở sàn khác do traffic đến từ tìm kiếm theo từ khóa chiếm quá nhiều. Sản phẩm có giá tốt sẽ được click vào nhiều hơn

Phân tích

  • Đưa trợ lý phân tích Power Bot vào trong màn hình xem sản phẩm chi tiết để tự động phân tích và gợi ý hành động. Thuật toán phân tích sẽ được máy học và tối ưu dần dần hàng tuần để thân thiện & thông mình hơn.
  • Trang phân tích gian hàng được sắp xếp top 10 sản phẩm theo doanh số để dễ dàng tìm hiểu được sản phẩm quan trọng nhất của gian hàng, ngành hàng. Và khi so sánh có thể biết ngay lí do tăng giảm doanh số đến từ sản phẩm nào, từ đó có kế hoạch quản lý cho từng sản phẩm cho tối ưu

Và hoàn thiện một số điểm khác như

  • Hoàn thiện kết nối Shopee
  • Chỉnh giá / stock trên Shopee Lazada có thêm icon khi đang cập nhật giá
  • Cho phép tài khoản miễn phí có thể đồng bộ dữ liệu giữa ngày